İmalat, Montaj ve Devreye Alma Grubu

Tasarlanan projelerin imalat, montaj ve devreye alma aşamalarında çıkabilecek zorluk ve sorunları proje aşamasında önlemek için diğer tasarım gruplarına destek amacı ile kurulmuş olan grup konusunda uzman mühendis ve teknisyenlerden oluşmaktadır.